Get Adobe Flash player

Regulamin Zawodów Dla Dzieci w Nartach Wodnych "Lato Na Nartach Wodnych 2013"

 

1.Zawody dla dzieci maja na celu popularyzację narciarstwa wodnego wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży.


2.Zawody dla dzieci rozgrywane są na akwenach w całej Polsce.


3.Prawo startu mają dzieci i młodzież do lat 17 włącznie (decyduje rok urodzenia). Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:


a)    dokument potwierdzający rok urodzenia

b)    zgodę rodziców na udział w zawodach

4.Zawody rozgrywane są za łodziami motorowymi produkcji krajowej lub zagranicznej lub za wyciągiem elektrycznym.5.Zawody rozgrywane są w konkurencji slalom.6.Organizator przez zawodami ustala czy prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.7.Zawody rozgrywane będą w jednej rundzie lub w dwóch rundach. Decyzję o rozegraniu drugiej rundy podejmie sędzia główny. W drugiej rundzie biorą udział wszyscy zawodnicy startujący według kolejności jak w pierwszej rundzie.


8.O zajętym miejscu decyduje lepszy wynik uzyskany w dowolnej rundzie.


9.Sposób rozgrywania zawodów:Zawodnik startuje najpierw na 2 nartach. Ma do wyboru start z wody lub z pomostu. Start może raz powtórzyć. Linka długości 23 m. Prędkość dowolna, ustala ją sam zawodnik przed wjazdem na tor. Zawodnik wjeżdża w bramkę wjazdową próbuje objechać 6 kolejnych boi i wyjeżdża przez bramkę wyjazdową. Jeśli objedzie prawidłowo 6 „zwężonych” boi ma prawo do kolejnego pasażu na pełno wymiarowym slalomie. Zawodnik ma możliwość opuszczenia przejazdu na zwężonych bojach na 2 nartach. Zaliczenie przynajmniej jednej szóstki na dwóch nartach dopuszcza do dalszej jazdy na jednej narcie. Gdy zawodnik prawidłowo zaliczy szóstkę (pełen przejazd: bramka wjazdowa, sześć boi, bramka wyjazdowa) na dwóch nartach na slalomie pełno wymiarowym zalicza mu się punkty za dwa przejazdy: z toru wąskiego i toru pełno wymiarowego. Dopuszczony zawodnik do jazdy na jednej narcie ma prawo wyboru rodzaju startu (z wody czy z pomostu) i próbuje objechać najpierw zwężony tor slalomowy, a następnie pełno wymiarowy tor slalomowy.Punktacja:

Start na dwóch nartach

- z wody                          1 pkt.

- z pomostu                     2 pkt.Start na jednej narcie

- z wody                          10 pkt.

- z pomostu                     20 pkt.

- z zeskoku                      40 pkt.

- z wody w dwóch butach   40 pkt.Za łodzią motorową:

- przejazd  przez falę         3 pkt. za każdą falę

(prawa fala i powrót, lewa fala  i powrót, max 12 pkt.)

- przeskok przez falę                   10 pkt.  za każdą

(prawa fala i powrót, lewa fala i powrót, max 40 pkt.)Za wyciągiem:

- zakręt na słupie             10 pkt. za każdy słup

(max. 3 słupy z rzędu = max. 30 pkt.)Cały pasaż na zwężonym slalomie

- na dwóch nartach           30 pkt. (5 pkt. za boję)

- na jednej narcie             60 pkt. (10 pkt. za boję)Cały pasaż na pełno wymiarowym slalomie

- na dwóch nartach           120 pkt. (20 pkt. za boję)

- na jednej narcie             480 pkt. (80 pkt. za boję)Po przejechaniu prawidłowo całego pełnowymiarowego toru slalomowego na jednej narcie, zawodnik kontynuuje jazdę po torze zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Narciarstwa Wodnego i Wakeboardu, przy czym prędkość początkowa dla wszystkich wynosi 34 km/h, a linka holownicza ma długość 23 m. Po osiągnięciu prędkości maksymalnej łodzi (46km/h) zostanie skracana linka holownicza. Za każdą prawidłowo objechaną boję zawodnik otrzymuje 80 punktów. Nie nalicza się punktów za niepełne objechanie boi (tzw. połówek i ćwiartek).10.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których niezwłocznie informuje wszystkich uczestników imprezy.